Đăng tin mới

ĐIỀU KIỆN HỢP THỬA ĐẤT MỚI NHẤT NĂM 2022

Đăng bởi: admin, ngày 20/03/2022 15:14 PM

ĐIỀU KIỆN HỢP THỬA ĐẤT MỚI NHẤT NĂM 2022
Để được tiến hành hợp thửa đất cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
Hợp thửa đất là việc gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sở hữu thành một quyền sử dụng đất chung.
Theo đó, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT và Luật Đất đai 2013 đã quy định về điều kiện hợp thửa đất như sau:
- Việc hợp thửa đất chỉ thực hiện đối với các thửa đất có cùng mục đích sử dụng.
Tại Điểm 2.3 a Khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.
Như vậy, việc hợp thửa đất sẽ chỉ được tiến hành giữa những thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất. Trong trường hợp hai thửa đất không cùng mục đích sử dụng phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Việc hợp thửa đất chỉ thực hiện đối với các thửa đất có cùng mục đích sử dụng. Ảnh: LĐO
- Các thửa đất phải liền kề nhau
Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013, thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.
Do đó, khi hợp các thửa đất thành một thửa thì thửa đất hình thành sau khi hợp phải được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc mô tả trên hồ sơ. Và để phần diện tích này được hình thành một thửa đất theo quy định thì bắt buộc các thửa đất muốn hợp thửa phải liền kề nhau.
- Phần diện tích thửa đất sau khi hợp không được vượt hạn mức sử dụng đất theo quy định pháp luật.
Tùy từng địa phương và mục đích sử dụng đất mà hạn mức sẽ có sự khác nhau. Trường hợp vượt hạn mức theo quy định, người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi cũng như không được áp dụng các chế độ miễn giảm theo quy định của pháp luật.
KIM NHUNG (T/H)
Có thể là hình ảnh về ngoài trời
 
 
 
187
Số người tiếp cận được
0
Lượt tương tác
 
Thấp hơn -2,0x
Điểm phân phối
Không thể quảng cáo
 
 
Thích
 
 
 
Bình luận
 
 
Chia sẻ
 
 

Ký gửi nhà đất

 Gửi ngay
baner

2018 Copyright © Sota Group . All rights reserved. Design by choquynhon.vn

1
Bạn cần hỗ trợ?